LICHT Leuven staat voor ‘Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie’ en is een partnerschap van Stad Leuven, burgercoöperatie Ecopower en Leuven 2030. Sinds 2017 werken ze samen aan een gezonde en duurzame stad, realiseren ze hernieuwbare energieprojecten en betrekken ze Leuvenaars bij de lokale energietransitie.

Sinds 2021 nemen Ecopower en Stad Leuven samen deel aan het Europese Horizon 2020 project SCCALE 203050. Onder andere het aanbod rond energiemonitoring, energiescans en het samenwerken in een lokale energiegroep ontstaan in het kader van dit project.