Leuven wil klimaatneutraal zijn tegen 2030. Daarom ging de stad op zoek naar een strategische energiepartner die de energietransitie in Leuven kan versnellen. De keuze viel op burgercoöperatie Ecopower. Om ideeën en projecten concreet uit te werken en te financieren richtten de stad Leuven, Leuven 2030 en Ecopower samen het partnerschap LICHT Leuven op, een breed samenwerkingsverband dat staat voor ‘Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie’.

LICHT Leuven wil de productie van hernieuwbare energie verhogen met onder meer zon- en windprojecten en tegelijk het energieverbruik in de stad verlagen, bijvoorbeeld via deelmobiliteit. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met lokale middenveldorganisaties, overheidsinstellingen en bedrijven. Ook betrekt LICHT Leuven de Leuvenaars actief bij de energietransitie dankzij rechtstreekse burgerparticipatie. Transparantie, samenwerking en maatschappelijk belang staan steeds centraal.