Energieverbruik, milieu en klimaat gaan hand in hand. We gebruiken met z’n allen te veel en te vuile energie. Om Leuven klimaatneutraal te maken moeten we dus minder verbruiken en zorgen dat de energie die we toch nog nodig hebben, 100% hernieuwbaar is. Een belangrijke piste hierbij is zonne-energie.

De Vlaamse overheid deed de afgelopen jaren al heel wat inspanningen om burgers met een eigen woning zonnepanelen te laten leggen op hun dak. Maar grote daken van bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen, bedrijven en openbare gebouwen, blijven grotendeels onbenut.

LICHT Leuven onderzoekt welke daken van grote gebouwen zoals bijvoorbeeld de KU Leuven, UCLL, Gasthuisberg of Leuven Centraal, geschikt zijn voor collectieve zonneprojecten. Zo kunnen ook Leuvenaars die in een appartement of huurhuis wonen mee investeren in zonne-energie.

Een andere belangrijke piste in het streven naar 100% hernieuwbare energie is windenergie. LICHT Leuven onderzoekt momenteel of er, ondanks de nabijheid van de luchthaven van Zaventem, mogelijkheden zijn om windturbines te plaatsen langs de E40 waar het landschap al grotendeels bepaald wordt door menselijke activiteit. Er wordt overlegd met de luchthaven, de provincie en de naburige gemeenten.