Projectcoördinatie

Om de klimaatdoelstellingen van Leuven te realiseren en de energietransitie te versnellen werd LICHT Leuven opgericht. Hierin werken de stad Leuven, de vzw Leuven 2030 en energiecoöperatie Ecopower intensief samen.

 

Burgercoöperatie Ecopower verenigt meer dan 50.000 burgers die resoluut kiezen voor duurzame energie en rationeel energieverbruik. Ecopower produceert en levert hernieuwbare elektriciteit en groene warmte voor thuis. De coöperanten bepalen de koers van het bedrijf en delen in de winst.

 

Leuven 2030 vzw zet zich in voor een stad met minder uitstoot en meer toekomst. Een toekomst waarin we genieten van gezonde lucht, veel groen, aantrekkelijke publieke ruimte en energiezuinige woningen. Een klimaatneutrale stad kan alleen slagen als inwoners, bedrijven, scholen, overheden en organisaties samenwerken. Leuven 2030 wil dus héél Leuven inspireren tot duurzaam gedrag.

 

De stad Leuven wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Klimaat en energie staan daarom bovenaan de politieke agenda. De stad maakt werk van een 100% hernieuwbaar model waarin burgers, overheden en bedrijven samenwerken om zo veel mogelijk energie lokaal op te wekken. We zetten in op groene energie, maar moeten ook minder gaan verbruiken dankzij energiebesparing en -efficiëntie.

 

Projectpartners

Om de projecten te realiseren maakt LICHT Leuven gebruik van de expertise van verschillende ondersteunende organisaties. Zo brengen we voor elk project de juiste partners bij elkaar. Een overzicht van de partners vind je hieronder.